Tenim personal qualificat titulat amb enginyeria tècnica mecànica per realitzar un projecte d’enginyeria per poder fabricar qualsevol tipus de rètols o estructures especials.

Legalitzem rètols e instal·lacions elèctriques segons la normativa vigent.

Fem mesures de la brillantor del rètol (en candeles) per complir la normativa de contaminació lumínica.

Disposem de personal amb carnet d’instal·lador electricista especialista.