Podem troquelar qualsevol tipus de lletra i dibuix sobre tot tipus de vinil, ja sigui per vehicles amb vinil de fundició o sobre superfícies planes amb vinil polimèric.

Amb vinils garantits per 8 anys al exterior.